Speelgoed halen

Speelgoed halen

Verwijsbrief nodig
Wilt u – met uw kind – speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u halen bij een verwijzer. Het meebrengen van een verwijsbrief is noodzakelijk om speelgoed te kunnen komen halen.

Speelgoed
Met een verwijzing kunt u – met uw kind(eren) – vier keer per jaar (op uitnodiging) speelgoed bij ons halen. Tijdens de uitgifte mag ieder kind zelf 2 stuks speelgoed in onze winkel komen uitzoeken. Rond zijn of haar verjaardag mag uw kind een extra stuk speelgoed meenemen.

Vanaf februari 2023 hopen wij weer vanuit ‘het Oudeland’ de speelgoedbank voort te zetten. Het adres is Park Oudeland 60, ingang Hoflanden. U krijgt een uitnodiging via email voor uw kinderen met een tijd erin.
Wij sturen de uitnodiging alleen per email en niet meer per brief!

Dit zijn de uitgiftedata  2023:
De gezinnen die aan de beurt zijn worden per brief uitgenodigd met een tijdvak waarin ze met hun kinderen kunnen komen.

  • 11 februari (hopen wij)
  • 11 maart
  • 8 april
  • 13 mei
  • 10 juni
  • 8 juli
  • 12 augustus
  • 9 september
  • 14 oktober
  • 11 november

Bij de Speelgoedbank staan de kinderen centraal, daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelf het speelgoed bij ons komen uitzoeken.

Geheimhouding en disclaimer
De vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze cliënten. De Speelgoedbank is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van het uitgegeven speelgoed. Het gebruik van het speelgoed geschiedt geheel op eigen risico. Het speelgoed valt niet onder een garantie.