Speelgoed halen

Speelgoed halen

Verwijsbrief nodig
Wilt u – met uw kind – speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u halen bij een verwijzer. Het meebrengen van een verwijsbrief is noodzakelijk om speelgoed te kunnen komen halen.

Speelgoed
Met een verwijzing kunt u – met uw kind(eren) – vier keer per jaar (op de uitgiftedata) speelgoed bij ons halen. Tijdens de uitgifte mag ieder kind zelf 2 stuks speelgoed in onze winkel komen uitzoeken.  Rond zijn of haar verjaardag mag uw kind een extra stuk speelgoed meenemen.

 

Strippenkaart
Vanwege de coronamaatregelen werken we tijdelijk niet met de strippenkaart. U krijgt een persoonlijke uitnodiging met een vaste tijd waarop u met de kinderen kunt komen. Ons tijdelijk adres is : Jan de Bakkerstraat 19.

Fietsen
Op dit moment hebben wij geen fietsen en ook geen ruimte om deze fietsen op de knappen en op te slaan. Er is een nieuw initiatief van ANWB en het Nationaal Fonds Kinderhulp, hier kunt u een fiets voor uw kind aanvragen. Degene die uw verwijsbrief ingevuld heeft kan u hiermee helpen.

Uitgifte
De uitgifte van speelgoed is meestal op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De uitgiftedata staan hieronder. Het tijdelijke adres is Jan de Bakkerstraat 19, Woerden.

De speelgoedbank is open van op afspraak tussen  9.00 uur en 13.00 uur. Kunt u een keer niet? Dan graag een bericht via app of mail en sturen wij u een uitnodiging voor de volgende keer.

Bij de Speelgoedbank staan de kinderen centraal, daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelf het speelgoed bij ons komen uitzoeken.

Dit zijn de uitgiftedata  2020:

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 14 maart – afgelast ivm corona maatregelen
 • 11 april – afgelast ivm corona maatregelen
 • 9 mei
 • 13 juni
 • 11 juli
 • 8 augustus
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 28 november ‘speciale Sint editie’
 • 12 december

Geheimhouding en disclaimer
De vrijwilligers die bij ons werken tekenen een geheimhoudingsverklaring en spreken niet over de bezoekers van Speelgoedbank Woerden. De Speelgoedbank is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van het uitgegeven speelgoed. Het gebruik van het speelgoed geschiedt geheel op eigen risico. Het speelgoed valt niet onder een garantie.